“Rzecz o nie-sławnym koncercie” – Domenico Dragonetti